consultoria

Gestió basada en processos

Les organitzacions excel·lents dissenyen, gestionen i milloren els seus processos per generar cada cop més valor pels clients i grups d’interès. Nosaltres t’ajudem a implantar la Gestió Basada en Processos (GBP).

Optimització i millora de processos

L’efectivitat i eficiència d’una organització correspon directament  a la dels seus processos. És per això que s’han de posar els mecanismes  necessaris per tal que els processos es millorin de forma sistemàtica, any rere any.

Models d’excel·lència i qualitat

T’ajudem a enfocar al teu centre cap a l’excel·lència i cap a la qualitat mitjançant la implantació del model d’Excel·lència EFQM, del model d’acreditació de centres sanitaris, de la Norma ISO o de qualsevol altre model que et permeti autoavaluar-te periòdicament i trobar àrees de millora.

Business intelligence

Et facilitem la definició i implantació dels quadres de comandament informatitzats per tal que els gestors de l’organització tinguin informació actualitzada, veraç i disponible en qualsevol moment del que està succeint en les seves àrees de responsabilitat.

Benchmarking

Et donem suport en la creació i gestió de benchmarks mitjançant els quals diferents empreses, unitats o processos puguin comparar de forma sistemàtica els seus resultats i indicadors, compartir coneixement i establir bones pràctiques.

Planificació estratègica

T’ajudem a implantar un procés de planificació estratègica que et permeti trobar un espai de reflexió on valorar la situació actual de l’empresa, els seus punts forts i febles, i a definir com ha de ser en el futur. El resultat és el pla estratègic, amb la planificació de les línies i objectius pel proper període.

Innovació

En un entorn dinàmic com l’actual, potenciar la innovació i la gestió del coneixement ha de ser una prioritat estratègica, i a tal efecte s’ha d’establir polítiques adequades per fomentar la cultura entre les persones i definir metodologies que permetin la gestió de tot el procés, des de la identificació d’idees fins a la seva execució i valorització.

Suport en la implantació del HIS

El major risc d’implantar la Història Clínica Informatitzda és que ocasioni rebuig entre els professionals assistencials, per manca de formació o per què hagi estat dissenyada sense involucrar-los en la presa de requeriments. Amb la nostra experiència en consultoria de processos hospitalaris i en consultoria informàtica, t’ajudarem a alinear el desenvolupament del HIS als teus processos per a què la implantació sigui un èxit.

Comments are closed.