gestió basada en processos

 

Les organitzacions excel·lents dissenyen, gestionen i milloren els seus processos per tal de generar cada cop més valor pels seus clients i altres grups d'interès.

Implantar la Gestió Basada en Processos (GBP) és canvi en la forma d’entendre l’organització.  D’entendre l’empresa com una suma de llocs de treball relacionats jeràrquicament i verticalment, a entendre-la com un tot format per un conjunt de processos interrelacionats. 

La metodologia que a athenea solutions seguim per a implantar aquest model de gestió consta de les següents fases:

Els principals beneficis que aquest model de gestió suposa als centres sanitaris són:

  • estandarditzar l'activitat
  • implicar als professionals
  • orientar-se als pacients
  • afavorir la millora continua
  • aplanar l'organització
  • millorar l'eficàcia i eficiència
  • avançar en els models EFQM, ISO o acreditació

Comments are closed.