optimització i millora de processos

 

MILLORA CONTINUA DE PROCESSOS

L’efectivitat i eficiència d’una organització correspon directament  a la dels seus processos. És per això que s’han de posar els mecanismes  necessaris per tal que els processos es millorin de forma sistemàtica, any rere any.

En base el cicle PDCA (Plan, Do, Control, Act) i a metodologies com el Six-Sigma o el Lean Manufacturing hem elaborat una metodologia que estructura la millora continua dels processos un cop ha finalitzat la seva definició.

El nostre enfoc consta de les següents fases:

Aquesta metodologia pretén proporcionar als propietaris i experts dels processos el suport necessari per acabar prioritzant quines accions de millora realitzar, en base a l'anàlisi sistemàtic dels indicadors i incidències del procés, a la utlització de tècniques de creativitat i qualitat i a les enquestes de satisfacció de pacients, entre d'altres.

 

REENGINYERIA DE PROCESSOS

Si es busquen canvis radicals en els processos, duem a terme projectes de reenginyeria en els que utilitzem una metodologia diferent de la de millora contínua.

Aquesta metodologia està enfocada a redissenyar els processos actuals, establint quina és la nova manera de treballar a partir d'un model objectiu, analitzant la situació actual, i definint i implantant un pla de transició.

 

Comments are closed.